Halden Kommune har påvist mikroplast i alle drikkevann i Halden

Halden kommune har gjort målinger som konstaterer at det er mikroplast i kommunens drikkevann.

En av de mest kjente kildene til mikroplast er granulatkuler fra kunstgressbaner. Kulene, som oftest er laget av gamle bildekk, havner i avløpsvann eller i skogkanten ved banene.

Halden kommune tar nå grep og installerer oppsamlingsfilter.

– Vi har rutiner for drift av kunstgressbanene. Ved snørydding skal snøen plasseres på bestemte oppsamlingsplasser. Så snart snøen er smeltet blir det gjennomført en renseprosess på granulatet som har fulgt med snøen etter snømåking. Granulatet kjøres tilbake ut på banen, forklarer Jan Erik Hansen i teknisk etat i kommunen.

– I tillegg er vi i gang med å kjøpe inn oppsamlingsfilter som skal plasseres i overvannssluk på samtlige baner slik at granulatet som renner til sluk blir fanget opp igjen. Alle filter skal være på plass i løpet av året.

– Hvor store mengder granulat er det snakk om?

– Banens leverandør stiller krav om at det skal etterfylles 8-10 tonn granulat på hver bane hvert år. Men vi har ikke noen oversikt over hvor store mengder granulat som forsvinner fra banene årlig.

 

Les resten av artikkelen i Halden Arbeiderblad (ha-halden.no)