Miljøbaner inviterer til møte på Byafossen, Steinkjer, Mandag 28.mai

Miljøbaner inviterer til en presentasjon av våre løsninger for å forhindre granulatsvinn fra kunstgressbaner. Her vil vi vise våre kumfilter, og miljøkonseptet fra Miljøbaner, samt snakke om optimal drift og vedlikehold av banen. VELKOMMEN!

Tid: Mandag 28.mai kl 1900.
Sted: Klubbhuset på Byafossen, Helgesvn 87, Steinkjer
Møtet er gratis.

For deltakelse meld fra til:
oddbjorn@miljobaner.no

www.miljøbaner.no