Miljødirektoratet – Utkast til forskrift for kunstgressbaner

Forslag til forskrift for kunstgressbaner for å hindre utslipp og spredning av mikroplast

 

Det har kommet et utkast til forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale. Denne kan leses i sin helhet på Miljødirektoratets hjemmesider her

Overordnet så er formålet med forskriften å hindre utslipp og spredning av mikroplast i form av plastholdig løst fyllmateriale som brukes på baner der det utøves idretts- eller fritidsaktiviteter.

Krav til utendørs idrettsanlegg

a) en fysisk barriere rundt idrettsbanen som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen. Minst 20 centimeter av barrierens høyde, målt fra bakken, skal være tett. ,
b) løsninger for håndtering av drensvann og overvann som sikrer oppsamling av løst plastholdig fyllmateriale slik at dette ikke spres utenfor banen, og
c) tiltak som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen via brukere av banen
Forslagene lyder som følger:

 

Informasjonsplikt
Den ansvarlige for idrettsbaner der plastholdig løst fyllmateriale brukes skal sørge for å
informere brukerne av idrettsbanen om spredning av plastholdig løst fyllmateriale og tiltak for å
redusere risikoen for slik spredning.

 

Rydding og deponering av snø
Den ansvarlige for idrettsbaner der plastholdig løst fyllmateriale brukes, skal sørge for at snø som
ryddes av idrettsbanen, deponeres på eget område for snødeponering på eller utenfor banen. Området
for snødeponering skal ha et fast underlag og være utformet med en fysisk barriere som sikrer at
plastholdig løst fyllmateriale forblir innenfor idrettsbanen eller snødeponiet frem til det håndteres i
tråd med krav om håndtering oppsamlet plastholding løst fyllmateriale.

 

Håndtering av oppsamlet plastholdig løst fyllmateriale
Den ansvarlige for idrettsbaner der plastholdig løst fyllmateriale brukes skal sørge for at
oppsamlet fyllmateriale i størst mulig grad ombrukes på idrettsbanen eller på andre idrettsbaner som
oppfyller kravene i denne forskriften, eller leveres til lovlig avfallsanlegg.

 

Kunnskaps- og dokumentasjonsplikt
Den ansvarlige for idrettsbaner der løs plastholdig fyllmateriale brukes, skal sørge for å ha
kunnskap om og dokumentasjon på
  • hvor mye plastholdig løst fyllmateriale som årlig er fylt på idrettsbanen og hva
    fyllmaterialet består av,
  • hvor mye plastholdig løst fyllmateriale som årlig er fjernet fra banen og hvordan denne er
    håndtert,
  • hvilke tiltak som er gjennomført på idrettsbanen for å sikre oppfyllelse av kravene i denne
    forskriften, og
  • hvilke vurderinger og tiltak som er gjennomført for å overholde substitusjonsplikten
Dokumentasjonen skal tas vare på i minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra
forurensningsmyndigheten.

 

Substitusjonsplikt
Den ansvarlige for idrettsbaner der plastholdig løst fyllmateriale brukes, skal vurdere om det
finnes alternativ som medfører mindre risiko for spredning av plastholdig løst fyllmateriale utenfor
banen. Den ansvarlige skal i så fall velge dette alternativet hvis det kan skje uten urimelig kostnad
eller ulempe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.