Trondheim har bevilget nye 1.5 mill kroner til miljøforebyggende tiltak på kunstgressbaner

Bystyret i Trondheim kommune vedtok i møte 21.06.18, sak  PS 100/18 Årsoppgjøret 2017, følgende:
 
Tiltak for reduksjon av gummigranulater i kunstgressbaner: 1,5 mill kroner.
«Sentrum-venstrepartiene etablerer et investeringstilskudd for idrettslag som vil erstatte gummigranulat med miljøvennlige materialer.
Støtten vil bli brukt på oppsamlingstiltak på eksisterende baner med gummigranulat og tilskudd ved etablering av nye baner uten gummigranulat.«
 
Årets tildeling er en videreføring av den tildelingen som ble gjort i 2017, der 0.5 mill. kroner ble fordelt etter søknad fra klubbene.
 
Trondheim kommune og NFF Trøndelag har det siste året gjennomført flere informasjonsmøter hvor miljøutfordringene på kunstgressbaner er tema. Det har vært positiv respons og godt oppmøte fra idrettslagene, senest seminaret som ble avholdt i mai på Nissekollen, der over 80 deltagere var tilstede. Det er flere ting som henger sammen i prosessen med å bedre miljøet rundt våre kunstgressanlegg, de viktigste er:
 
1. Miljødirektoratet jobber med en ny forskrift for håndtering og ivaretakelse av granulat på kunstgressbaner.
2. Trondheim kommune utarbeider nye driftsavtaler med anleggseierne i Trondheim.
3. Politikerne i Trondheim kommune tar problematikken rundt granulatforurensningen på alvor og ønsker med tildelingen på kroner 1.5 mill., å avhjelpe klubbene økonomisk for å kunne gjenvinne granulatet, evt å anskaffe kunstgress uten innfyll.
4. Det vil bli arrangert et nytt kunstgressmøte i Trondheim 25. oktober 2018 i den nye Flatåshallen, en nærmere invitasjon til idrettslagene vil bli sendt ut. På dette møte vil det bli nærmere orientert om de ovennevnte punktene.
 
Trondheim kommune, sammen med NFF Trøndelag, vil prioritere å tildele de klubbene som kan vise til resultater, har gode planer for forebyggende tiltak og som tar denne miljøutfordringen på alvor.
 
Søknadsfrist for miljøforebyggende tiltak på kunstgressbaner fra denne bevilgningen (kr. 1.5 mill.) er satt til 01.11.18.
Søknadsskjema finner dere her
 

Ikke gå glipp av denne muligheten – søk nå!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.