Miljødirektoratet har kommet med oppdatert forslag til skjerpet regelverk for kunstgressbaner

Miljødirektoratet foreslår en ny forskrift med krav til idrettsbaner som bruker fyllmateriale som er basert på plast, inkludert gummigranulat. Høringsfristen for denne er 31.Oktober 2019

-Kunstgressbaner er den nest største kilden til utslipp av mikroplast til naturen, etter slitasje fra bildekk og veier. Vårt forslag vil kunne redusere utslipp fra kunstgressbaner med opptil 98 prosent, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I hovedtrekk inneholder den foreslåtte forskriften blant annet krav om fysisk barriere rundt banen, håndtering av drens- og overvann og forsvarlig håndtering av snø.

Banens eiere må også informere brukere og spillere om hvordan de kan bidra til å redusere spredningen. Dette i tillegg til å sørge for å ha god oversikt over hvor mye fyllmateriale som er tatt i bruk.

Les mer på miljødirektoratets sider her