Over 90% av granulatsvinnet kan forhindres med enkle verktøy og praktiske løsninger

Det er i dag mye snakk om å forby plastbasert ifyll / gummigranulat fra norske (og europeiske) kunstgressbaner. I Norge står kunstgressbanene for ca 20% av landets utslipp av mikroplast, beregnet til ca 1800 tonn per år, i tillegg til en ukjent mengde tungmetaller.

Det er fokus på alternative løsninger, basert på mer miljøvennlig oppbygning, men pga høye kostnader og kort levetid, så finnes det ikke en naturlig arvtager til dagens gummigranulatbaserte løsning. I hvertfall ikke dersom man ønsker godkjenning fra NFF samt tilgang til spillermidler.

MEN, det er mulig å redusere dette svinnet med over 90%, dvs redusere tilførsel av mikroplast fra kunstgressbaner med over 1600 tonn per år. Dette er det viktigste fokuset vi må ha, både klubber, kommuner og myndigheter, frem til det er utviklet gode nok alternative løsninger. Gode alternative løsninger vil komme, men frem til da må dagens 1850 baner med kunstig ifyll håndteres på en måte som reduserer driftskostnadene, forlenger levetiden til banen og reduserer miljøkonsekvensen betydelig.

NFF tar det enda lenger, og sier at med riktige tiltak vil man kunne redusere granulatsvinnet med 98%. Les mer om dette her

Les mer om de verktøyene som er tilgjengelige for klubber og kommuner for å redusere svinnet av gummigranulat. Dokumentet finner dere her