Author Archives: Admin

Nye kostløsninger for eksisterende rister

Miljøbaner har utviklet et sett med nye miljøprodukter, tilpasset for installasjon i eksisterende nedfelte ristløsninger. Disse gjør det enklere for spillere og besøkende å få av seg gummigranulatet før de går inn i garderober, tilstøtende haller, eller før de forlater anlegget

TV2 setter fokus på resirkulering av kunstgressbaner

– Når du ser mikroplast, gummigranulat og kunstgress ligge langs vassdrag, så er det alvorlig. Det er kjemiske stoffer som er farlige for organismer i vann. Det er ganske trist at dette får skje, sier NTNU-overingeniør Bjørn Aas. Han har ledet et forskningsprosjekt, der han blant annet har sett på hva som skjer med kunstgresset […]

Spillerstasjonene våre kommer i mange fasonger og løsninger

Miljøbaners spillerstasjoner kan settes sammen i mange forskjellige størrelser og formasjoner, tilpasset ønsket bruk og plassering. Basis-modulen er 1.25 x 1.25, og basert på denne kan flere ulike størrelser og fasonger utarbeides. Vist nedenfor er to basis-moduler satt sammen til en modul på 2.5 x 1.25 m, med to inn- og utganger Ta en titt […]

Filterkurver fra Miljøbaner samler gummigranulat fra kunstgressbanene i Malvik

Malvik kommune monterer nå filterkurver fra Miljøbaner i dreneringskummene rundt kunstgressbanene i kommunen. Filterkurvene skal redusere spredning av gummigranulat til sjø og vassdrag. Det gir mindre marin forsøpling og økt gjenbruk av gummigranulat. Malvik kommune har i samarbeid med Malvik IL og Hommelvik IL jobbet med utfordringene knyttet til uønsket spredning av gummigranulat til nærmiljø, […]

Trondheim har bevilget nye 1.5 mill kroner til miljøforebyggende tiltak på kunstgressbaner

Bystyret i Trondheim kommune vedtok i møte 21.06.18, sak  PS 100/18 Årsoppgjøret 2017, følgende:   Tiltak for reduksjon av gummigranulater i kunstgressbaner: 1,5 mill kroner. «Sentrum-venstrepartiene etablerer et investeringstilskudd for idrettslag som vil erstatte gummigranulat med miljøvennlige materialer. Støtten vil bli brukt på oppsamlingstiltak på eksisterende baner med gummigranulat og tilskudd ved etablering av nye […]

Haldens kunstgressbaner samler granulat fra sine spillere

Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Østfold har på initiativ fra Halden Idrettsråd gått til innkjøp av 6 spillerstasjoner som skal plasseres rundt på byens kunstgressbaner for “avlusing” av granulat fra spillerne, med to på Strupe, to på Berg, en i Tistedal og en på Risum. Per Gunnar Halvorsen i Kvik Halden FK kommenterer at de nok aldri […]

Miljødirektoratet – Utkast til forskrift for kunstgressbaner

Forslag til forskrift for kunstgressbaner for å hindre utslipp og spredning av mikroplast   Det har kommet et utkast til forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale. Denne kan leses i sin helhet på Miljødirektoratets hjemmesider her Overordnet så er formålet med forskriften å hindre utslipp og spredning av […]

3 Millioner tilgjengelig til klubber i Midt-Norge

Søk støtte til miljøforebyggende tiltak på kunstgressbaner – Sparebankstiftelsen SMN gir 3 millioner kroner til klubbene i sitt markedsområde. Nå får klubbene i NFF Trøndelag, som ligger innenfor Sparebank 1 SMN sitt markedsområde (Trøndelag, Møre og Romsdal samt deler av Sogn og Fjordane), en unik mulighet til å søke om støtte til innkjøp av granulatfiltre […]

Miljøbaner inviterer til møte på Byafossen, Steinkjer, Mandag 28.mai

Miljøbaner inviterer til en presentasjon av våre løsninger for å forhindre granulatsvinn fra kunstgressbaner. Her vil vi vise våre kumfilter, og miljøkonseptet fra Miljøbaner, samt snakke om optimal drift og vedlikehold av banen. VELKOMMEN! Tid: Mandag 28.mai kl 1900. Sted: Klubbhuset på Byafossen, Helgesvn 87, Steinkjer Møtet er gratis. For deltakelse meld fra til: oddbjorn@miljobaner.no […]