Author Archives: Lars Solberg

Miljødirektoratet har kommet med oppdatert forslag til skjerpet regelverk for kunstgressbaner

Miljødirektoratet foreslår en ny forskrift med krav til idrettsbaner som bruker fyllmateriale som er basert på plast, inkludert gummigranulat. Høringsfristen for denne er 31.Oktober 2019 -Kunstgressbaner er den nest største kilden til utslipp av mikroplast til naturen, etter slitasje fra bildekk og veier. Vårt forslag vil kunne redusere utslipp fra kunstgressbaner med opptil 98 prosent, […]

Over 90% av granulatsvinnet kan forhindres med enkle verktøy og praktiske løsninger

Det er i dag mye snakk om å forby plastbasert ifyll / gummigranulat fra norske (og europeiske) kunstgressbaner. I Norge står kunstgressbanene for ca 20% av landets utslipp av mikroplast, beregnet til ca 1800 tonn per år, i tillegg til en ukjent mengde tungmetaller. Det er fokus på alternative løsninger, basert på mer miljøvennlig oppbygning, […]

Nyheter om at EU skal forby kunstgress innen 2022 stemmer ikke

Nyheten om at EU skulle forby kunstgress innen 2022 ble først omtalt i VG i 22.juli 2019. Dette viser seg nå å ikke stemme, og EU har gått ut og dementert denne påstanden. De setter derimot fokus på å finner miljømessig gode løsninger for å sikre at fotballen skal fortsatt være en del av breddeidretten. […]

Kunstgress i medias søkelys

Kunstgress har fått hard medfart i flere av sommerens mediaoppslag, med fokus på hva som skjer med selve matten når den byttes ut. Primært mangel på kunnskap, men også på økonomiske forhold, har medført at de gamle kunstgressmattene har blitt lagret eller gjenbrukt på en måte som medfører negative miljøkonsekvenser. Her kan dere lese sommerens […]

Skilt for informasjon, inspirasjon og aktivering

TeBe Sport har sammen med en rekke klubber og kommuner utviklet et sett med skilt som skal bidra til redusert svinn og økt gjenbruk av gummigranulat. Vår skiltserie består av 9 ulike skilt, som kan settes sammen basert på anleggets, banens og klubbens behov. Resultatet blir reduserte driftskostnader for vedlikehold av bane, innkjøp av nytt […]

Miljøbaner og TeBe sport inviterer til møte

TeBesport

Tirsdag 13.mars kl 19.00 inviterer Miljøbaner og TeBe Sport til et møte i Heimdalshallen (i Trøndelag), hvor vi vil presentere løsninger og rutiner for å forhindre at gummigranulat fra kunstgressbaner kommer på avveie. Vi vil presentere våre kumfiltre og vårt miljøkonsept, og TeBe Sport går nærmere inn på viktigheten av godt vedlikehold av banene. Send […]

Forslag på Stortinget: Oppsamling av gummigranulat

Kum 5_

Energi- og miljøkomiteen vedtok 15. februar 2018 innstillingen; “Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk, som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i bruk – med virkning fra 1. januar 2019”. Saken skal opp til behandling, og dersom det blir et flertall i Stortinget, vil eiere av kunstgressbaner […]