Category Archives: I media

Miljødirektoratet har kommet med oppdatert forslag til skjerpet regelverk for kunstgressbaner

Miljødirektoratet foreslår en ny forskrift med krav til idrettsbaner som bruker fyllmateriale som er basert på plast, inkludert gummigranulat. Høringsfristen for denne er 31.Oktober 2019 -Kunstgressbaner er den nest største kilden til utslipp av mikroplast til naturen, etter slitasje fra bildekk og veier. Vårt forslag vil kunne redusere utslipp fra kunstgressbaner med opptil 98 prosent, […]

Kunstgress i medias søkelys

Kunstgress har fått hard medfart i flere av sommerens mediaoppslag, med fokus på hva som skjer med selve matten når den byttes ut. Primært mangel på kunnskap, men også på økonomiske forhold, har medført at de gamle kunstgressmattene har blitt lagret eller gjenbrukt på en måte som medfører negative miljøkonsekvenser. Her kan dere lese sommerens […]

TV2 setter fokus på resirkulering av kunstgressbaner

– Når du ser mikroplast, gummigranulat og kunstgress ligge langs vassdrag, så er det alvorlig. Det er kjemiske stoffer som er farlige for organismer i vann. Det er ganske trist at dette får skje, sier NTNU-overingeniør Bjørn Aas. Han har ledet et forskningsprosjekt, der han blant annet har sett på hva som skjer med kunstgresset […]

Filterkurver fra Miljøbaner samler gummigranulat fra kunstgressbanene i Malvik

Malvik kommune monterer nå filterkurver fra Miljøbaner i dreneringskummene rundt kunstgressbanene i kommunen. Filterkurvene skal redusere spredning av gummigranulat til sjø og vassdrag. Det gir mindre marin forsøpling og økt gjenbruk av gummigranulat. Malvik kommune har i samarbeid med Malvik IL og Hommelvik IL jobbet med utfordringene knyttet til uønsket spredning av gummigranulat til nærmiljø, […]

Trondheim har bevilget nye 1.5 mill kroner til miljøforebyggende tiltak på kunstgressbaner

Bystyret i Trondheim kommune vedtok i møte 21.06.18, sak  PS 100/18 Årsoppgjøret 2017, følgende:   Tiltak for reduksjon av gummigranulater i kunstgressbaner: 1,5 mill kroner. «Sentrum-venstrepartiene etablerer et investeringstilskudd for idrettslag som vil erstatte gummigranulat med miljøvennlige materialer. Støtten vil bli brukt på oppsamlingstiltak på eksisterende baner med gummigranulat og tilskudd ved etablering av nye […]

3 Millioner tilgjengelig til klubber i Midt-Norge

Søk støtte til miljøforebyggende tiltak på kunstgressbaner – Sparebankstiftelsen SMN gir 3 millioner kroner til klubbene i sitt markedsområde. Nå får klubbene i NFF Trøndelag, som ligger innenfor Sparebank 1 SMN sitt markedsområde (Trøndelag, Møre og Romsdal samt deler av Sogn og Fjordane), en unik mulighet til å søke om støtte til innkjøp av granulatfiltre […]

Landets høyeste konsentrasjoner av mikroplast i drikkevann er funnet i Trondheim

Landets høyeste konsentrasjoner av mikroplast i drikkevann er funnet i Trondheim. Nå skal de ferske funnene kartlegges. – Vi finner stort sett mikroplast over alt der vi leter, og slik har det trolig vært i flere tiår. Enda er det for få undersøkelser som er gjort, til å kunne si at mikroplast i drikkevann er […]

Halden Kommune har påvist mikroplast i alle drikkevann i Halden

Halden kommune har gjort målinger som konstaterer at det er mikroplast i kommunens drikkevann. En av de mest kjente kildene til mikroplast er granulatkuler fra kunstgressbaner. Kulene, som oftest er laget av gamle bildekk, havner i avløpsvann eller i skogkanten ved banene. Halden kommune tar nå grep og installerer oppsamlingsfilter. – Vi har rutiner for […]