Category Archives: I media

Forslag på Stortinget: Oppsamling av gummigranulat

Kum 5_

Energi- og miljøkomiteen vedtok 15. februar 2018 innstillingen; “Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk, som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i bruk – med virkning fra 1. januar 2019”. Saken skal opp til behandling, og dersom det blir et flertall i Stortinget, vil eiere av kunstgressbaner […]

Lars Haltbrekken med granulatfilter fra Miljøbaner

Filter

fra 1. januar 2019 skal være installert oppsamlingsutstyr på kunstgressbaner i Norge for å forhindre at gummigranulat kommer ut i avløpssystemet. Dette er et betydelig forurensingsproblem, og granulatet er den nest største kilden til mikroplastforurensing fra den norske landjorda, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, som på sikt ønsker et forbud innen 2023.