I Norge i dag slippes det ut 8000 tonn mikroplast årlig, der kunstgressgranulat står for nesten 20% av totalutslippet. Miljødirektoratet i samarbeid med Norges Fotballforbund har satt dette på dagsorden og jobber aktivt for å kontrollere denne utslippskilden.

I dag er det etablert ca. 1750 kunstgressbaner i Norge som benytter gummibasert granulat. Hver av disse fotballbanene inneholder opp til 100 tonn med gummikuler. 15 000 tonn granulat forsvinner totalt hvert år fra alle norske kunstgressbaner, og mye av dette finner veien ut til de tusen norske hjem, ut til skogen og ned i vannet.

Diagram
Hvordan forsvinner granulatet?

Vi opererer med følgende tommelfingerregel for hvor gummigranulatet forsvinner når det forlater banen

Konsekvensen av dette er en økt forsøpling av våre vann- og naturområder, hvor fisk og dyr får varige mén og dør med magen full av granulat og mikroplast, eller ender på vårt matfat slik at miljøgiftene tas opp av vårt fettvev

Miljødirektoratet, Norges fotballforbund (NFF), Stortinget og flere kommuner har satt dette på dagsorden som ett av de store miljøproblemene rundt økt mengde mikroplast i vårt økosystem.

Hvordan kan vi bidra til denne utfordringen?

Hvordan vi jobber og tenker for å bygge opp produkter, kompetanse og tjenester for redusert granulatsvinn?

Les mer her
Finn optimal løsning for din bane

Ønsker du å sette sammen en løsning som sikrer mest mulig oppsamling og gjenbruk av granulat for din bane, samtidig som kostnader for tiltak og drift skal reduseres?

Kontakt oss her
Se vårt utvalg av produkter og løsninger

Les om de ulike produkter og tjenester vi tilbyr for å nå våre mål om oppsamling av 90% av granulatet som forsvinner fra banene

Våre produkter