Granulatsperre av resirkulert kunstgress for å møte Miljødirektoratets nye regler for plastholdig løst fyllmateriale

TeBe Sport og Miljøbaner er norges første tilbyder av bærekraftig avhending av utslitte kunstgressbaner. Vi har satt oss som mål om å jobbe i mot gjenbruk og materialgjenvinning av 100% av kunstgressbanene som vi tar i mot fra hele landet. Vårt nyeste produkt, lansert under merkevaren GreenMatter Granulatsperre, er en løsning for å møte Miljødirektoratets […]

Nye regler for håndtering av plastholdig løst fyllmateriale (SBR/TPE/EPDM) er nå vedtatt

Den lenge diskuterte forskriften fra Miljødirektoratet som omhandler nye regler for håndtering av plastholdig innfyll på idrettsbaner er nå vedtatt av Stortinget, og trer i kraft fra 1.juli 2021. Man antar at kunstgressbanene er en av Norges største enkelt-kilder til utslipp av mikroplast, som skyldes at det plastbasert granulatet (SBR/TPE/EPDM) forsvinner ut i naturen og […]

DRIVE – Din digitale Banemester

DRIVE er verdens første nettbaserte programvare utviklet av, og for, klubber, driftsorganisasjoner og kommuner som ønsker kontroll og oversikt over drift, vedlikehold og miljøprofilen til sine kunstgressbaner. Om du er én klubb med 1 bane, eller én kommune med 80 baner, med DRIVE vil dere til enhver tid ha oversikt over banenes tilstand, vite hva […]

Nye kostløsninger for eksisterende rister

Miljøbaner har utviklet et sett med nye miljøprodukter, tilpasset for installasjon i eksisterende nedfelte ristløsninger. Disse gjør det enklere for spillere og besøkende å få av seg gummigranulatet før de går inn i garderober, tilstøtende haller, eller før de forlater anlegget

Miljødirektoratet har kommet med oppdatert forslag til skjerpet regelverk for kunstgressbaner

Miljødirektoratet foreslår en ny forskrift med krav til idrettsbaner som bruker fyllmateriale som er basert på plast, inkludert gummigranulat. Høringsfristen for denne er 31.Oktober 2019 -Kunstgressbaner er den nest største kilden til utslipp av mikroplast til naturen, etter slitasje fra bildekk og veier. Vårt forslag vil kunne redusere utslipp fra kunstgressbaner med opptil 98 prosent, […]

Over 90% av granulatsvinnet kan forhindres med enkle verktøy og praktiske løsninger

Det er i dag mye snakk om å forby plastbasert ifyll / gummigranulat fra norske (og europeiske) kunstgressbaner. I Norge står kunstgressbanene for ca 20% av landets utslipp av mikroplast, beregnet til ca 1800 tonn per år, i tillegg til en ukjent mengde tungmetaller. Det er fokus på alternative løsninger, basert på mer miljøvennlig oppbygning, […]

Nyheter om at EU skal forby kunstgress innen 2022 stemmer ikke

Nyheten om at EU skulle forby kunstgress innen 2022 ble først omtalt i VG i 22.juli 2019. Dette viser seg nå å ikke stemme, og EU har gått ut og dementert denne påstanden. De setter derimot fokus på å finner miljømessig gode løsninger for å sikre at fotballen skal fortsatt være en del av breddeidretten. […]

Kunstgress i medias søkelys

Kunstgress har fått hard medfart i flere av sommerens mediaoppslag, med fokus på hva som skjer med selve matten når den byttes ut. Primært mangel på kunnskap, men også på økonomiske forhold, har medført at de gamle kunstgressmattene har blitt lagret eller gjenbrukt på en måte som medfører negative miljøkonsekvenser. Her kan dere lese sommerens […]