TV2 setter fokus på resirkulering av kunstgressbaner

– Når du ser mikroplast, gummigranulat og kunstgress ligge langs vassdrag, så er det alvorlig. Det er kjemiske stoffer som er farlige for organismer i vann. Det er ganske trist at dette får skje, sier NTNU-overingeniør Bjørn Aas. Han har ledet et forskningsprosjekt, der han blant annet har sett på hva som skjer med kunstgresset […]

Skilt for informasjon, inspirasjon og aktivering

TeBe Sport har sammen med en rekke klubber og kommuner utviklet et sett med skilt som skal bidra til redusert svinn og økt gjenbruk av gummigranulat. Vår skiltserie består av 9 ulike skilt, som kan settes sammen basert på anleggets, banens og klubbens behov. Resultatet blir reduserte driftskostnader for vedlikehold av bane, innkjøp av nytt […]

Spillerstasjonene våre kommer i mange fasonger og løsninger

Miljøbaners spillerstasjoner kan settes sammen i mange forskjellige størrelser og formasjoner, tilpasset ønsket bruk og plassering. Basis-modulen er 1.25 x 1.25, og basert på denne kan flere ulike størrelser og fasonger utarbeides. Vist nedenfor er to basis-moduler satt sammen til en modul på 2.5 x 1.25 m, med to inn- og utganger Ta en titt […]

Filterkurver fra Miljøbaner samler gummigranulat fra kunstgressbanene i Malvik

Malvik kommune monterer nå filterkurver fra Miljøbaner i dreneringskummene rundt kunstgressbanene i kommunen. Filterkurvene skal redusere spredning av gummigranulat til sjø og vassdrag. Det gir mindre marin forsøpling og økt gjenbruk av gummigranulat. Malvik kommune har i samarbeid med Malvik IL og Hommelvik IL jobbet med utfordringene knyttet til uønsket spredning av gummigranulat til nærmiljø, […]

Trondheim har bevilget nye 1.5 mill kroner til miljøforebyggende tiltak på kunstgressbaner

Bystyret i Trondheim kommune vedtok i møte 21.06.18, sak  PS 100/18 Årsoppgjøret 2017, følgende:   Tiltak for reduksjon av gummigranulater i kunstgressbaner: 1,5 mill kroner. «Sentrum-venstrepartiene etablerer et investeringstilskudd for idrettslag som vil erstatte gummigranulat med miljøvennlige materialer. Støtten vil bli brukt på oppsamlingstiltak på eksisterende baner med gummigranulat og tilskudd ved etablering av nye […]

Haldens kunstgressbaner samler granulat fra sine spillere

Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Østfold har på initiativ fra Halden Idrettsråd gått til innkjøp av 6 spillerstasjoner som skal plasseres rundt på byens kunstgressbaner for “avlusing” av granulat fra spillerne, med to på Strupe, to på Berg, en i Tistedal og en på Risum. Per Gunnar Halvorsen i Kvik Halden FK kommenterer at de nok aldri […]

Miljødirektoratet – Utkast til forskrift for kunstgressbaner

Forslag til forskrift for kunstgressbaner for å hindre utslipp og spredning av mikroplast   Det har kommet et utkast til forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale. Denne kan leses i sin helhet på Miljødirektoratets hjemmesider her Overordnet så er formålet med forskriften å hindre utslipp og spredning av […]

3 Millioner tilgjengelig til klubber i Midt-Norge

Søk støtte til miljøforebyggende tiltak på kunstgressbaner – Sparebankstiftelsen SMN gir 3 millioner kroner til klubbene i sitt markedsområde. Nå får klubbene i NFF Trøndelag, som ligger innenfor Sparebank 1 SMN sitt markedsområde (Trøndelag, Møre og Romsdal samt deler av Sogn og Fjordane), en unik mulighet til å søke om støtte til innkjøp av granulatfiltre […]

Miljøbaner inviterer til møte på Byafossen, Steinkjer, Mandag 28.mai

Miljøbaner inviterer til en presentasjon av våre løsninger for å forhindre granulatsvinn fra kunstgressbaner. Her vil vi vise våre kumfilter, og miljøkonseptet fra Miljøbaner, samt snakke om optimal drift og vedlikehold av banen. VELKOMMEN! Tid: Mandag 28.mai kl 1900. Sted: Klubbhuset på Byafossen, Helgesvn 87, Steinkjer Møtet er gratis. For deltakelse meld fra til: oddbjorn@miljobaner.no […]