NFF skal kutte gummisvinnet fra kunstgressbaner med over tusen tonn i året

(Trykket i aftenposten 8.mai 2018) I løpet av to år skal gummisvinnet fra norske kunstgressbaner reduseres med 90 prosent. Det sier president i Norges Fotballforbund, Terje Svendsen, til Adresseavisen. – I starten var kunstgresset en velsignelse, men nå vet vi at vi må finne langsiktige og bærekraftige løsninger, sier Svendsen. Rapporter, som er gjennomført på […]

Miljøbaner inviterer til møte hos IL Fram på Stjørdal, Torsdag 3.mai

Gummigranulater

Miljøbaner inviterer til en presentasjon av våre løsninger for å forhindre granulatsvinn fra kunstgressbaner. Her vil vi vise våre kumfilter, og miljøkonseptet fra Miljøbaner, samt snakke om optimal drift og vedlikehold av banen. VELKOMMEN! Tid: Torsdag 3.mai kl 1900. Sted: IL Fram sitt klubbhus Møtet er gratis. For deltakelse meld fra til: oddbjorn@miljobaner.no www.miljøbaner.no

Landets høyeste konsentrasjoner av mikroplast i drikkevann er funnet i Trondheim

Landets høyeste konsentrasjoner av mikroplast i drikkevann er funnet i Trondheim. Nå skal de ferske funnene kartlegges. – Vi finner stort sett mikroplast over alt der vi leter, og slik har det trolig vært i flere tiår. Enda er det for få undersøkelser som er gjort, til å kunne si at mikroplast i drikkevann er […]

Halden Kommune har påvist mikroplast i alle drikkevann i Halden

Halden kommune har gjort målinger som konstaterer at det er mikroplast i kommunens drikkevann. En av de mest kjente kildene til mikroplast er granulatkuler fra kunstgressbaner. Kulene, som oftest er laget av gamle bildekk, havner i avløpsvann eller i skogkanten ved banene. Halden kommune tar nå grep og installerer oppsamlingsfilter. – Vi har rutiner for […]

Miljøbaner og TeBe sport inviterer til møte

TeBesport

Tirsdag 13.mars kl 19.00 inviterer Miljøbaner og TeBe Sport til et møte i Heimdalshallen (i Trøndelag), hvor vi vil presentere løsninger og rutiner for å forhindre at gummigranulat fra kunstgressbaner kommer på avveie. Vi vil presentere våre kumfiltre og vårt miljøkonsept, og TeBe Sport går nærmere inn på viktigheten av godt vedlikehold av banene. Send […]

Forslag på Stortinget: Oppsamling av gummigranulat

Kum 5_

Energi- og miljøkomiteen vedtok 15. februar 2018 innstillingen; “Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk, som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i bruk – med virkning fra 1. januar 2019”. Saken skal opp til behandling, og dersom det blir et flertall i Stortinget, vil eiere av kunstgressbaner […]

Lars Haltbrekken med granulatfilter fra Miljøbaner

Filter

fra 1. januar 2019 skal være installert oppsamlingsutstyr på kunstgressbaner i Norge for å forhindre at gummigranulat kommer ut i avløpssystemet. Dette er et betydelig forurensingsproblem, og granulatet er den nest største kilden til mikroplastforurensing fra den norske landjorda, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, som på sikt ønsker et forbud innen 2023.