Pakke 2 – Inn og utgang av anlegget

4,900.00kr

Skiltene dekker et anlegg med én inn- og utgang. Produseres med klubbens eller anleggets navn på skiltet, i henhold til avtale med kunden.

1 stk av Skilt 1 – Velkommen
1 stk av Skilt 8 – Velkommen tilbake

TeBe´s skiltserie skal bidra til både kunnskap, bevissthet og holdninger og være synlige i og rundt områdene hvor brukere eller målgruppene ferdes. Målet er å informere og inspirere til gode holdninger og rutiner i forbindelse med håndtering av plastikk/søppel, bidra til å gjennomføre en handling «der og da», og skape et fellesskap rundt mål og måloppnåelse rundt miljørettede tiltak.

Varenummer: SKP-2 Kategori: