Landets høyeste konsentrasjoner av mikroplast i drikkevann er funnet i Trondheim

Landets høyeste konsentrasjoner av mikroplast i drikkevann er funnet i Trondheim. Nå skal de ferske funnene kartlegges.

– Vi finner stort sett mikroplast over alt der vi leter, og slik har det trolig vært i flere tiår. Enda er det for få undersøkelser som er gjort, til å kunne si at mikroplast i drikkevann er et økende problem, sier forskningsleder ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).I samarbeid med Norsk vann og 17 norske kommuner, deriblant Trondheim kommune, er nå NIVA i gang med å kartlegge forekomsten av mikroplast i norske drikkevann. Folkehelseinstituttet skal bidra med vurdering av helsemessig risiko, og resultater fra kartleggingen ventes allerede i løpet av våren 2018.

(….)

Les hele artikkelen her