Haldens kunstgressbaner samler granulat fra sine spillere

Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Østfold har på initiativ fra Halden Idrettsråd gått til innkjøp av 6 spillerstasjoner som skal plasseres rundt på byens kunstgressbaner for “avlusing” av granulat fra spillerne, med to på Strupe, to på Berg, en i Tistedal og en på Risum.

Per Gunnar Halvorsen i Kvik Halden FK kommenterer at de nok aldri klarer å fange opp alle knottene, men hvis alle som er i aktivitet på byens kunstgressbaner bruker disse aktivt, vil det ha en stor effekt. Alle lagene i klubbene vil blir informert om ristene, slik at disse blir brukt flittig og riktig.

Initiativ fra Trondheim

Ideen til til dette kom etter et tilsvarende initiativ i Trøndelag, hvor Sparebankstiftelsen SMN finansierer innkjøp av granulatfilter til dreneringskummer. Kvik Halden FK tok kontakt med Sparbankstiftelsen Halden som også inkluderte Halden Idrettsråd, slik at alle klubbene i Halden med kunstgressanlegg kunne bli en del av dette.

Kjell Hagen i Sparebankstiftelsen og områdesjef Tom Willy Prangerød i Sparebank 1 Halden er glade for å kunne bidra til å redusere sløsingen av gummiknotter, disse knottene kan og bør gjenbrukes; “Dette er et prosjekt som passer oss utmerket. På byens fotballbaner yrer det av liv hele året, og utrolig mange barn og unge er i aktivitet.”

I tillegg til granulatfilter

Halden Kommune installerte i vår granulatfilter fra Miljøbaner i alle kummene rundt kunstgressbanene i Halden, og har blitt et miljøfyrtårn innen oppsamling og gjenbruk av gummigranulat.

Les mer i Halden arbeiderblad (betaling)

Mer informasjon om spillerstasjonene finner du her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.