Filterkurver fra Miljøbaner samler gummigranulat fra kunstgressbanene i Malvik

Malvik kommune monterer nå filterkurver fra Miljøbaner i dreneringskummene rundt kunstgressbanene i kommunen. Filterkurvene skal redusere spredning av gummigranulat til sjø og vassdrag. Det gir mindre marin forsøpling og økt gjenbruk av gummigranulat.

Malvik kommune har i samarbeid med Malvik IL og Hommelvik IL jobbet med utfordringene knyttet til uønsket spredning av gummigranulat til nærmiljø, sjø og vassdrag. Tiltaket finansieres av tilskuddsmidler fra Fylkeskommunen i Trøndelag.

Les mer på Malvik Kommunes hjemmesider, her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.