3 Millioner tilgjengelig til klubber i Midt-Norge

Søk støtte til miljøforebyggende tiltak på kunstgressbaner – Sparebankstiftelsen SMN gir 3 millioner kroner til klubbene i sitt markedsområde.

Nå får klubbene i NFF Trøndelag, som ligger innenfor Sparebank 1 SMN sitt markedsområde (Trøndelag, Møre og Romsdal samt deler av Sogn og Fjordane), en unik mulighet til å søke om støtte til innkjøp av granulatfiltre for oppsamling av granulat i dreneringskummer rundt kunstgressbanen.

Det kan søkes om støtte til innkjøp av granulatfangere til en kunstgressbane (6–10 kummer) med maksimal tildeling på 100 000 kroner per klubb. Granulatfiltrene bestilles/kjøpes hos Miljøbaner.no.

Se brev fra Sparebankstiftelsen SMN ifht. videre prosedyre for søknad på midler.

Søknadsfrist er 15. juni 2018.

Last ned søknadsskjema, informasjon fra Sparebankstiftelsen SMN, samt bestillings-anvising fra miljøbaner  her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.